top of page

Aktivnosti v okviru 13. Slovenske družboslovne konference: okoljska trajnost v Evropi in širše

11. novembra 2021 so v okviru 13. Slovenske družboslovne konference na temo Digitalna družba in trajnostni razvoj potekale aktivnosti Jean Monnet Chair v tematskem sklopu Evropsko povezovanje za okoljsko trajnost. Potem, ko je nosilec Jean Monnet katedre (Chair) Evropsko transnacionalno upravljanje in trajnostni razvoj prof. dr. Matej Makarovič predstavil njene ključne dosedanje aktivnosti, je sledil osrednji nastop izr. prof. dr Igorja Perka (Univerza v Mariboru), v katerem je trajnostni razvoj povezal s temo prehoda od zbiranja in deljenju podatkov v kontekstu hibridne resničnosti.V predstavitvah na temo dimenizij okoljskega trajnostnega razvoja so bili izpostavljene učinkovitost, zadostnotnost in konsistentnost kot strategije trajnostnega razvoja (A. Metzner-Szigeth), socialne delitve in zelena transformacija v Indiji (C.C. Akshay), morfogenetski cikli v perspektivi trajnostnega razvoja (T. Golob in M. Makarovič) ter regionalni inovacijski sistemi (T. Besednjak Valič).

Ob temi povezovanja okoljskih iniciativ so razpravljali E. Chinasa, U. Nnanyelugo, E.E. Acosta in E. Džajić Uršič. Mednarodno debato je povezoval prof. dr. Matej Makarovič.bottom of page