top of page

Kako do bolj enakih možnosti: od lokalnih skupnosti do izobraževanja

1. marca smo organizirali o socialnih vidikih trajnostnega razvoja v okviru Jean Monnet Chair Evropsko transnacionalno upravljanje in trajnostni razvoj. Osrednja tema je bila spodbujanje enakih možnosti in preprečevanje izključenosti. V okviru razprave izpostavljamo vabljena prispevka mag. Darijana Krpana, ki je med drugim predstavil vlogo socialnih podjetij in nevladnega sektorja pri preprečevanju izključenosti v lokalnih okoljih, in dr. Klavdije Zorec, ki je izpostavila kritično analizirala koncept "posebnih potreb" v vzgojno-izobraževalnem sistemu. V razpravo so bili vključeni izzivi za različne deležnike, vključno z akademsko sfero, odločevalci, lokalno skupnostjo in civilno družbo.

bottom of page