top of page

O izbranih izzivih javnega zdravja: obvladovanje pandemije, vloga stroke, učinki na družine

Updated: Jul 16, 2022V okviru aktivnosti Jean Monnet Chair Evropsko transnacionalno upravljanje in trajnostni razvoj je 22.6.2022 v Ljubljani in prek virtualnega orodja Zoom potekala okrogla miza na temo Izbrani izzivi javnega zdravja v evropskem kontekstu: izkušnje pandemije covid-19.: Prof. dr. Frane Adam je v primerjalni perspektivi prikazal politike različnih evropskih držav v odnosu do pandemije covid-19 v različnih obdobjih. Dr. Darka Podmenik je opozorila na učinke pandemije in soočanja z njo na socialni položaj v družinah, še posebno glede položaja žensk in dostopa do družinskih zdravnikov. Maruša Gorišek je obravnavala vlogo stroke v političnem odločanju in poudarila delitve v okviru same stroke kot posebej izziv. Obravnavana so bila tudi vprašanja politične polarizacije v zvezi s pandemijo in problem "post-resnice".

bottom of page