Okrogla miza: Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja - Med globalizacijo in populizmom

Updated: May 5, 2020

v organizaciji Jean Monnet Chair in v navezavi na raziskovalno delo v okviru temeljnega projekta Spodbujanje družbene in okoljske odgovornosti je potekala v Ljubljani, 21. februarja 2020


V omizju, ki ga je povezoval prof. dr. Matej Makarovič, sta sodelovala prof. dr. Frane Adam z Inštituta za razvojne in strateške analize (IRSA) in prof. dr. Matevž Tomšič s Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ). Matevž Tomšič je v začetni uvodni predstavitvi izpostavil kompleknost in večdimenzionalnost populizma v današnjem svetu, Frane Adam pa je predstavil svoje poglede na ključne vidike trajnostnega razvoja. V nadaljevanju so vsi govorci analizirali zapleteno razmerje med predvsem ekonomskimi vidiki trajnostnega razvoja, globalizacijo in populizmom, pri čemer se slednji pogosto kaže kot odraz pomanjkljivega upravljanja z globalizacijo. Hkrati pa populizem s svojo logiko pretiranih poenostavitev predstavlja resno grožnjo trajnostnemu gospodarskemu razvoju, ki bi bil v ustreznem razmerju s socialnimi in okoljskimi vidiki. Tematika okrogle mize in spremljajoče delavnice se je povezovala tudi s prvimi raziskovalnimi spoznanji v okviru temeljnega projekta Spodbujanje družbene in okoljske odgovornosti.

Okrogla miza je potekala v okviru Zimskega tabora kot celodnevne delavnice v so-organizaciji treh fakultet: Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in Fakultete za medije, odprta pa je bila tudi za predstavnike množičnih medijev in splošno javnost.Recent Posts

See All

Uspešen prvi slovenski Jean Monnet dan

Letošnja 12. slovenska družboslovna Konferenca je potekala 7. decembra združeno s 1. slovenskim Jean Monnet dnevom. Glavni poudarki Jean Monnet dneva so bile trajnostni razvoj, evropske strategije, in

Keep me informed...

Navedite vaš elektronski naslov / Provide your e-mail

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

© 2023 by Matej Makarovic. Created with Wix.com