top of page

Okrogla miza: Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja - Med globalizacijo in populizmom

Updated: May 5, 2020

v organizaciji Jean Monnet Chair in v navezavi na raziskovalno delo v okviru temeljnega projekta Spodbujanje družbene in okoljske odgovornosti je potekala v Ljubljani, 21. februarja 2020


V omizju, ki ga je povezoval prof. dr. Matej Makarovič, sta sodelovala prof. dr. Frane Adam z Inštituta za razvojne in strateške analize (IRSA) in prof. dr. Matevž Tomšič s Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ). Matevž Tomšič je v začetni uvodni predstavitvi izpostavil kompleknost in večdimenzionalnost populizma v današnjem svetu, Frane Adam pa je predstavil svoje poglede na ključne vidike trajnostnega razvoja. V nadaljevanju so vsi govorci analizirali zapleteno razmerje med predvsem ekonomskimi vidiki trajnostnega razvoja, globalizacijo in populizmom, pri čemer se slednji pogosto kaže kot odraz pomanjkljivega upravljanja z globalizacijo. Hkrati pa populizem s svojo logiko pretiranih poenostavitev predstavlja resno grožnjo trajnostnemu gospodarskemu razvoju, ki bi bil v ustreznem razmerju s socialnimi in okoljskimi vidiki. Tematika okrogle mize in spremljajoče delavnice se je povezovala tudi s prvimi raziskovalnimi spoznanji v okviru temeljnega projekta Spodbujanje družbene in okoljske odgovornosti.

Okrogla miza je potekala v okviru Zimskega tabora kot celodnevne delavnice v so-organizaciji treh fakultet: Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in Fakultete za medije, odprta pa je bila tudi za predstavnike množičnih medijev in splošno javnost.bottom of page