Participacija in trajnostni razvoj: o medijski pismenosti in aktivnem državljanstvu

Updated: Nov 27, 2020

Okrogla miza o medijski pismenosti, družbeni odgovornosti in aktivnem državljanstvu je potekala 10. oktobra, deloma v živo in deloma prek ZOOM povezave.


S predstavitvijo svojega aktualnega raziskovalnega dela so sodelovali izr. prof. dr. Tea Golob, prof. dr. Mateja Rek in prof. dr. Matej Makarovič. Njihov nedavni članek v ugledni reviji Comunicar kaže na učinke posameznikove meta-refleksivnosti na aktivno preverjanje medijskih vsebin.


Sledila je razprava z vključenimi odzivi občinstva, ki je večinoma potekala prek ZOOM.


Dogodek je bil izveden v sodelovanju z Nacionalnim odborom programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO.

Recent Posts

See All

Keep me informed...

Navedite vaš elektronski naslov / Provide your e-mail

  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin

© 2023 by Matej Makarovic. Created with Wix.com