top of page

Participacija in trajnostni razvoj: o medijski pismenosti in aktivnem državljanstvu

Updated: Nov 27, 2020

Okrogla miza o medijski pismenosti, družbeni odgovornosti in aktivnem državljanstvu je potekala 10. oktobra, deloma v živo in deloma prek ZOOM povezave.


S predstavitvijo svojega aktualnega raziskovalnega dela so sodelovali izr. prof. dr. Tea Golob, prof. dr. Mateja Rek in prof. dr. Matej Makarovič. Njihov nedavni članek v ugledni reviji Comunicar kaže na učinke posameznikove meta-refleksivnosti na aktivno preverjanje medijskih vsebin.


Sledila je razprava z vključenimi odzivi občinstva, ki je večinoma potekala prek ZOOM.


Dogodek je bil izveden v sodelovanju z Nacionalnim odborom programa za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO.

bottom of page