top of page

Sekcije Jean Monnet Chair na 14. Slovenski družboslovni konferenci


17. junija 2022 so v okviru 14. Slovenske družboslovne konference na temo Vrnitev zgodovine: soočanje človeštva s ponovnimi socialnimi izzivi potekale aktivnosti Jean Monnet Chair v tematskem sklopu Evropsko povezovanje za socialno trajnost. Potem, ko je nosilec Jean Monnet katedre (Chair) Evropsko transnacionalno upravljanje in trajnostni razvoj prof. dr. Matej Makarovič predstavil njene ključne dosedanje aktivnosti, je sledil osrednji nastop izr. prof. dr. Igorja Jelena (Univerza v Trstu), o Izzivih miru in solidarnosti. Socialne izzive v povezavi z avtokacijo, etno-nacionalizmom in radikalizacijo zaradi travm so predstavili tudi različni mednarodni govorci v okviru prezentacij, ki so sledile. Mednarodna okrogla miza pa je obravnavala izzive za lokalno in transnacionalno solidarnost - od razmerij v mednarodnem prostoru pa do pametnih ("smart") skupnosti. Razprava o učenju in poučevanjo o socialni trajnosti pa se je dotaknila vprašanj trajnostnega urbanega razvoja, človekovega dostojanstva in evropskih industrijskih strategij.bottom of page