top of page

Trajnostna oskrba s hrano in eko-kmetijstvo

20. maja je prek ZOOM potekala Okrogla miza na temo Trajnostna oskrba in uporaba hrane v organizaciji Jean Monnet Chair Evropsko transnacionalno upravljanje za trajnostni razvoj. Vabljena govorca sta izr. prof. dr. Andrej Lisec s Fakultete za upravljanje podeželja GRM in Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru ter Dane Podmenik, predsednik Zadruge ekoloških kmetov Istre.A. Lisec je izpostavil pomen lokalne oskrbe s hrano in njene logistične vidike. Prikazal je tudi ekonomske in ekološke prednosti oskrbe s pomočjo električnih vozil. D. Pomenik je predstavil eko-kmetijstvo kot kombinacijo ekoloških, ekonomskih in socialnih vidikov, njegovo povezavo s socialnim podjetništvom in vlogo evropskega transnacionalnega upravljanja pri spodbujanju eko-kmetijstva. Prikazal je razvoj eko-kmetijstva v zadnjih desetletjih od peščice navdušencev na začetku do vse bolj množične in široko podprte dejavnosti.bottom of page