top of page

Trajnostni razvoj in tehnološki trendi: razprava o Družbi 5.0

9. oktobra je v kombinaciji študijskega centra Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v Ljubljani in v virtualnem ZOOM okolju potekala okrogla miza na temo trajnostnega razvoja in tehnoloških trendov v Evropi. Ob predstavitvi rezultatov raziskovalnega dela v okviru raziskovalnega projekta Spodbujanje družbene in okoljske trajnosti (s podporo javne agencije ARRS), je bil v ospredju pojem Družba 5.0 in njegove vzporednice s konceptom Industrija 5.0 v dokumentih Evropske unije. Jean Monnet Chair prof. dr. Matej Makarovič in izr. prof. dr. Tea Golob, ki sta okroglo mizo tudi moderirala, sta ob tem prvič predstavila tudi pojem refleksivne odgovornosti. Razprava je še posebno pritegnila doktorske študente Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakultete za medije, ki so prav tako sodelovali v okviru dogodka, ki je potekal v sodelovanju z Nacionalnim odborom programa za usmerjanje družbenih sprememb (MOST) pri UNESCO.


bottom of page