top of page

Vključujoči razvoj: Okrogla miza o mednarodni solidarnosti


V okviru aktivnosti Jean Monnet Chair Evropsko transnacionalno upravljanje in trajnostni razvoj je 24. maja 2022 v Ljubljani in prek ZOOM potekala okrogla mizo na temo Vključujočega razvoja: Izzivi mednarodne solidarnosti od lokalne do evropske ravni, Pri tem je bila predstavljana predvsem vloga nevladnega sektorja. Neli Skočaj je predstavila lokalni, nacionalni in mednarodni vidik delovanja Rdečega križa Peter Tomažič je predstavil delovanje Slovenske Karitas na področju mednarodne solidarnosti kot njen generalni tajnik. Ana Kalin s Foruma za enakopraven razvoj in Emina Hadžić z Zavoda Krog sta prestavili konkretne projekte svojih organizacij, med drugim na področju opolnomočenja žensk v povezavi s trajnostnim razvojem. Posebej je bila poudarjena potreba po "bottom-up" pristopu in neposrednem delu z ljudmi v lokalnih skupnostih. Razprava je tekla tudi o načinu razporejanja javnih sredstev za mednarodno solidarnost, izzivih vključevanja zasebnega sektorja in zagotavljanja zaupanja.

bottom of page