top of page

Vloga izobraževalnega sistema in evropskega večnivojskega upravljanja v trajnostnem razvoju

V sredo, 3. marca 2021 je v okviru Zimskega tabora v soorganizaciji FUDŠ potekala debata z deležniki o okoljskih vidikih trajnostnega razvoja v okviru Jean Monnet Chair Evropsko transnacionalno upravljanje in trajnostni razvoj. Osrednja tema je bila vloga izobraževalnega sistema in vseživljenjskega učenja, civilne družbe, lokalnih skupnosti in nacionalnih odločevalcev. Nosilec Jean Monnet katedre Matej Makarovič je predstavil dosedanje delo in debate v tem okviru, vključno z raziskovalnim delom na projektu in delom študentk in študentov. Mojca Škrinjar, podpredsednica Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino v slovenskem Državnem zboru je predstavila primer spodbujanja šolskih vrtov in pomen medgeneracijske solidarnosti ter odgovornosti. Maruša Kuštrin z Regionalne razvojne agencije Severne Primorske je predstavila projekte trajnostnega razvoja v kontekstu lokalnega, regionalnega, nacionalnega, čezmejnega in evropskega nivoja. Opravljena razprava je ponudila pomembna izhodišča za oblikovanje "policy" priporočil.bottom of page